Risk Tespit Raporu Alınması
Taraflardan birisi veya vekalet verdiği bir kişi oluşacak masraflar kendisine ait olmak üzere risk tespit kuruluşuna gerekli olan kimlik fotokopisi ve tapu belgesi ile başvuruda bulunurlar. Bu kuruluşu çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından lisanlı olup yapılacak olan tespitte siteler için ayrı ayrı risk raporu tutulması gerektiğini belirtir.
Risk Tespit Rapor Onayı ve İl Müdürlüğü'ne Verilmesi
Tespit için hazırlanan örnek rapor 10 gün içinde ilçe belediyesine ulaştırılmalıdır. Raporda her şey düzgün ve tam bir biçimde yapılmış ise 10 iş günü dahilinde tapu kütüğü ilgili beyanlar hanesinde belirtilmesi için bağlı olunan tapu müdürlüğüne ulaştırılır.
Tapuya Riskli Yapı Şerh Edilmesi
Riskli yapıların şerhi taşınmaz mülklerin beyan hanesine işlenir. Bununla ilgili olarak ayni ve şahsi hak sahibi kişilere riskli yapı için oluşturulan rapora 15 günlük bir itiraz süresi tanır. Aksi halde itiraz edilmeyen mülklerde yıkım işlemine geçilir. Bu tebligat tüm taraflara bildirilir.
Raporun Kesinleşmesi, SPK Değerlemesi
Çevre ve şehircilik bakanlığı il müdürlüğünün itiraz için verdiği 15 günlük süre zarfında gelen dilekçeler tespit heyeti tarafından değerlendirmeye alınır. Red yönünde olumsuz cevap alınırsa yıkım işlemi kesinleşir. Bu aşamada malikler SPK ile görüşerek arsa ve beraberinde bulunan bağımsız bölümlere ait değer tespiti yaptırırlar.
2/3 Toplantısı
Bu karar riskli yapı üzerinde hak sahibi olan maliklerin anlaşmasına bağlıdır. Bu durumda yapı yıkım kararı ile ilgili olarak 6306 sayılı yasa çerçevesinde tarafların toplanıp ortak bir karara varması esas kılınmıştır. Aynı parsel üzerindeki bütün riskli binalarda kararın netleşmesi için 2/3 çoğunluğun onayına ihtiyaç vardır. Aynı şekilde site içinde birden fazla parsel yapısı varsa her biri için ayrı parsel değerlendirmesi yapılmalı ve hepsinde 2/3 lük ortak karar protokolü uygulanmalıdır.
Müteahhit İle Sözleşme İmzası
Yukarıda belirtilen 2/3 çoğunluktaki ortak karar protokolünü uygulayan malikler seçilen müteahhitle yapılan görüşmeler sonucunda karar verdikleri şekilde sözleşmeyi imzalar ve şartları kabul ettiklerini gösterirler.
2/3 Kararına Katılmayanlara Çağrı
Belirtilen ortak karar protokolüne göre uygun çoğunluğu sağlayan 2/3 lik kısım haricindeki taraflara 2/3 lik kısma dahil olan bir malik noter tarafından gönderilen ihtarı iletir ve buna göre karara katılmayan kişilerin 15 günlük süre zarfında bunu imzalayıp onaylamaları beklenir.
Hisse Satışı
Risk tespiti yapılan yapının boşaltılması için belediye taraflara yıkım ve tahliye için 60 gün ve ek olarak 30 gün süre tanır.2/3 protokole uymayan ve sonradan gönderilen ihtarda da imzalamayan tarafların payları sadece protokolü imzalayan maliklerin katılacağı ve çevre ve şehircilik bakanlığı il müdürlüğünün düzenlediği bir açık arttırma ile satışa sunulur.
Kira/Taşınma Yardımı ve Kredi Başvurusu
Çevre ve şehircilik bakanlığı tahliye dilen yapılarda yaşayan kişilere kira yardımı yaparlar. Bu yardım riskli yapıda yaşayan kiracı, malik ve bazı hak sahibi kişiler için geçerlidir. Kira yardımı istemeyen kişiler için kalabilecek bir konut veya işyeri de ayarlanabilmektedir. Bunlardan herhangi birini istemeyen taraflar için de kredi konularında faiz üzerinden yardım sağlanmaktadır.
Yıkım, İnşaatın Başlaması, İskan Alınması
Müteahhidin ruhsat işlemlerine başlaması için sözleşme tüm hak sahipleri tarafından imzalanmalı ve yıkım işlemi yapılmalıdır. İmzalamak istemeyenlerin hakları imzalayan diğer malikler tarafından bedel alma süreci içinde halledilir. Satış olmasını istemeyenler için de müdürlüğün belirlemiş olduğu 3 gün içinde sözleşme imzalanmalıdır. Tüm imzalar toplandıktan sonra da yıkım başlatılır.
Site tasarlanmış projeye uygun bir şekilde yapıldığı zaman iskan alır ve hak sahipleri hem can ve mal kaybı yaratacak doğal afetlerden kurtulmuş olurlar hem de daha konforlu bir yapıya kavuşurlar.
Kentsel dönüşün için karar veren kişilerin veya tarafların mutlaka uzman bir hukukçudan destek alması gerekmektedir. Bu sayede hem hak kaybı önlenir hem de işlem süresi kısaltılarak zaman kazancı sağlanır.

SİZİ ARAYALIM

SİZİ ARAYALIM